ALFA LIPOIČNA (TIOKTINSKA) KISELINA

Opis:

Jaki mitohondrijski antioksidans posebno blagotvornog djelovanja na krvožilni sustav.

Pronađen:

- jetra
- srce
- bubrezi
- brokula
- špinat
- rajčica

- primjena ALA-e iz hrane nema terapeutski utjecaj

Uloga:

- antioksidans
- regeneracija drugih antioksidansa
- prevencija oštećenja neurona i endotela krvnih žila slobodnim radikalima
- keliranje teških metala
- povećava inzulinsku osjetljivost i iskoristivost glukoze i u dijabetesu tipa 1
- inhibira glikozilaciju
- umanjuje simptome periferne dijabetičke neuropatije
- reducira štetne nuspojave kemoterapije
- poboljšava kvalitetu sperme

Sipmtomi pomanjkanja:

Deficit nije moguć jer se ALA stvara de-novo u mitohondrijima

Terapeutske doze:

20 - 50 mg/dan
300 - 600 mg za tretiranje dijabetičke neuropatije

Najveća sigurna razina:

1800 mg

Nuspojave:

- kožne alergije
- abdominalna bol
- mučnina
- povraćanje
- dijareja
- vertigo
- kod dijabetičara na inzulinu moguća hipoglikemija

Kontraindikacije:

- trudnoća
- dojenje

Međudjelovanja:

- L - karnitin, acetil L - karnitin

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

- najčešće sama u pojedinačnim dozama od 100 mg i više, i u kombinaciji sa cimetom ili kalcijem.

Ostale bilješke: