BACOPA

Opis:

Ayurvedanska biljka poticajnog djelovanja na mozak.

Pronađen:

- Bacopa monnieri

Uloga:

- značajno poboljšava pamćenje i kognitivne sposobnosti
- umanjuje anksioznost
- blagotvorno djelovanje na simptome depresije
- smatra se da ima anti-age efekt

Sipmtomi pomanjkanja:

Terapeutske doze:

Preporučuje se: 300 mg/dan tijekom 12 tjedana.

Najveća sigurna razina:

Ne preporučuje se kontinuirana primjena preko 12 tjedana.

Nuspojave:

- mučnina
- grčevi u trbuhu
- obilnije stolice
- umor
- bradikardija

Kontraindikacije:

- bradikardija
- poremećaji štitne žlijezde (hiper)

Međudjelovanja:

- sikavica
- kurkumin
- katehini zelenog čaja

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

Ostale bilješke:

- masna hrana pomaže pri apsorpciji bacope