BCAA (AMINOKISELINE RAZGRANATOG LANCA)

Opis:

Smjesa esencijalnih aminokiselina leucina, izoleucina i valina koje primarno poboljšavaju sportske performanse.

Pronađen:

- meso
- mliječni proizvodi

Uloga:

- stvara proteine koji izgrađuju skeletne mišiće
- umanjuje simptome tardivne diskinezije
- umanjuje simptome Lou Gegrigove boleste (ALS)
- poboljšava apetit kod onkoloških bolesnika

Sipmtomi pomanjkanja:

Terapeutske doze:

1 - 5 g /dan

Najveća sigurna razina:

Nije određena.

Nuspojave:

- izoleucin može uzrokovati hipoglikemiju

Kontraindikacije:

- bolesti jetre i bubrega

Međudjelovanja:

- levodopa

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

- najčešće dolaze u formuli 4:1:1

Ostale bilješke: