GLICIN

Opis:

Neesencijalna aminokiselina.

Pronađen:

- grah
- pivski kvasac
- mliječni proizvodi
- jaja
- riba i plodovi mora
- mahunarke
- meso
- orašasti plodovi
- soja

Uloga:

- kontrola razine glukoze u krvi
- izvor dušika u organizmu
- potporna terapija shizofrenije, uz standardni tretman
- koristan u sintezi hemoglobina, glutationa, DNA, RNA
- pravilna funkcija CNS-a
- potiče aktivnost neurotransmitera
- prekursor kreatina

Sipmtomi pomanjkanja:

Nisu zabilježeni.

Terapeutske doze:

2 - 60 g / dan

Najveća sigurna razina:

Nije određena.

Nuspojave:

Kontraindikacije:

- bolesti bubrega i jetre

Međudjelovanja:

- antipsihotici (klozapin)

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

Ostale bilješke:

- glicin je poznat i pod imenom 2-aminooctena kiselina