KOLIN (TRIMETILAMONIJEV KATION)

Opis:

Esencijalni kvarterni amin važan u metabolizmu kolesterola.

Pronađen:

- zeleno lisnato povrće
- riba, škampi
- kikiriki, soja
- iznutrice
- kvasac
- pšenične klice
- lecitin
- mlijeko
- jaja

Uloga:

- proizvodnja acetilkolina i betaina
- sinteza VLDL-a
- umanjuje razinu kolesterola u krvi
- umanjuje razinu homocisteina u krvi
- djeluje antikancerogeno
- sinteza fosfolipida stanične membrane (fosfatidilkolin, sfingomijelin)
- potreban za metabolizam aminokiselina i nukleinskih kiselina
- prevencija nepravilnog zarastanja neuralne cijevi ploda

Sipmtomi pomanjkanja:

- nealkoholna bolest masne jetre - NAFLD
- metabolički sindrom - pretilost, hipertenzija, dislipidemija, inzulinska rezistencija...
- dugotrajno - ciroza jetre
- povećana produkcija reaktivnih kisikovih spojeva

Terapeutske doze:

RDA za muškarce: 550 mg
RDA za žene: 400 mg

Najveća sigurna razina:

3,5 g

Nuspojave:

- abdominalna bol, mučnina, dijareja, vrtoglavica
- 10-16 g/dan - "riblji" miris tijela, povraćanje, pojačana salivacija i znojenje
- iznad 9 g/dan dugotrajno - depresija

Kontraindikacije:

Međudjelovanja:

Rizične skupine:

- osobe koje su dugo na parenteralnoj prehrani
- vegani

Kompozicijske formule:

- kao citikolin (CDP-kolin) i kao soli kolina (bitartarat, klorid)
- u kombinaciji sa vitaminima B-skupine, vitaminsko-mineralni pripravci

Ostale bilješke:

- kolin se u maloj mjeri sintetizira u organizmu