KOLOSTRUM

Opis:

Smjesa nutrijenata, enzima, antitijela i faktora rasta imunostimulativnog učinka.

Pronađen:

- mliječne žlijezde sisavaca (prvo mlijeko)

Uloga:

- potiče rad imunološkog sustava
- sprječava upalu mišića prilikom dugotrajnog vježbanja
- ublažava putnu dijareju uzrokovanu HIV-om i infekcijom E. coli
- sprječava nastanak putnih dijareja
- potiče dobitak tjelesne mase i sintezu mišićnih proteina
- potiče lučenje inzulina
- reducira abdominalnu bol i simptome ulceroznog kolitisa
- smatra se da ima anti-age učinak i da potiče sportske performacije

Sipmtomi pomanjkanja:

Terapeutske doze:

- 400 - 3500 mg /dan kratko nakon obroka
- infektivna dijareja: 10-20 g/dan tijekom 10 dana

Najveća sigurna razina:

Nije određena.

Nuspojave:

Nisu zabilježene.

Kontraindikacije:

- alergija na mlijeko i mlječne proizvode
- zbog sadržanih mliječnih proteina ne preporučuje se primjena kod djece ispod 1 godine

Međudjelovanja:

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

- prah ili kapsule s prahom, samostalno

Ostale bilješke:

- kolostrum koji umanjuje simptome dijareje kod intekcije E. coli mora biti porijeklom od imuniziranih krava (dodatno imunizirani kolostrum)