NATOKINAZA (OROKINAZA, NSK-SD, BSP)

Opis:

Fibrinolitički enzim iz fermentiranih sojinih zrnaca.

Pronađen:

- natto

Uloga:

- ima fibrinolitičku aktivnost
- sprječava nastanak krvnih ugrušaka
- lagano snižava krvni tlak djelujući na renin-angiotenzin sustav
- umanjuje rizik kardiovaskularnih bolesti
- smatra se da umanjuje rizik nastanka proširenih vena, hemoroida, venske tromboze, angine pectoris, endometrioze itd.

Sipmtomi pomanjkanja:

Terapeutske doze:

Individualna doza ovisi o stanju pacijenta. Preporučuje se 5000 FU (500 mg) na dan podijeljeno u dvije doze.

Najveća sigurna razina:

Nije određena.

Nuspojave:

Kontraindikacije:

- poremećaji zgrušavanja krvi
- trudnoća, dojenje
- alergija na soju
- dogovoreni operativni zahvati

Međudjelovanja:

- antiokagulansi
- aspirin

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

- zbog sinergijskog djelovanja preporučuje se istovremena primjena natokinaze i piknogenola

Ostale bilješke:

- natto je namirnica koja se dobiva kuhanjem fermentiranih sojinih zrna (fermentirana upotrebom bakterije Bacillus subtilis)
- 5000 FU odgovara 500 mg natokinaze
- preporučuje se prestanak primjene suplemenata natokinaze 2 tjedna prije operativnog zahvata