PIROLOKINOLIN KINON (PQQ)

Opis:

Kinonska molekula antioksidativnog djelovanja.

Pronađen:

Uloga:

- pomaže u održavanju zdravlja imunološkog i reproduktivnog sustava
- djeluje kao antioksidans
- potpomaže funckiju mitohondrija

Sipmtomi pomanjkanja:

Terapeutske doze:

Nisu određene.

Najveća sigurna razina:

Nije određena.

Nuspojave:

Nisu zabilježene.

Kontraindikacije:

Međudjelovanja:

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

Ostale bilješke: