SERIN

Opis:

Neesencijalna aminokiselina važna za normalno funkcioniranje živčanog sustava.

Pronađen:

- mahunarke (grah, soja)
- pivski kvasac
- mliječni proizvodi, laktalbumin
- jaja
- riba i morski proizvodi
- meso

Uloga:

- suplementi fosfatidilserina potiču koru mozga na otpuštanje neurotransmitera acetilkolina
- smatra se da je PS povezan sa odgovorom mozga na stres
- demencija i gubitak pamćenja
- potpomaže liječenje ALS-a
- moguć biomarker za rano otkrivanje Alzhemerove bolesti

Sipmtomi pomanjkanja:

Terapeutske doze:

Najveća sigurna razina:

Nije određena.

Nuspojave:

Visoke doze serina mogu uzrokovati imunološku supresiju i psihološke smetnje.

Kontraindikacije:

Poremećaj jetre ili bubrega

Međudjelovanja:

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

Ostale bilješke:

- fosfatidilserin (PS) je oblik kojeg stvara organizam.
- kada je potrebno, organizam ga stvara iz glicina.