TRIMETILGLICIN (TMG, BETAIN)

Opis:

Kvarterni amin važan u ciklusu transmetilacije.

Pronađen:

- repa

Uloga:

- djeluje kao donor metilne skupine u ciklusu transmetilacije, pomaže u zaštiti stanične DNA od mutacije
- pomaže u održavanju zdravlja jetre
- smanjuje razinu homocisteina u krvi

Sipmtomi pomanjkanja:

Nisu zabilježeni.

Terapeutske doze:

375 - 1000 mg / dan.

Najveća sigurna razina:

Nije određena.

Nuspojave:

Nisu zabilježene.

Kontraindikacije:

- bolest bubrega ili jetre
- primjena betain hidroklorida se ne preporučuje osobama s peptičkim ulkusom

Međudjelovanja:

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

- samostalno i u kombinaciji sa enzimima ili vitaminsko-mineralnim formulama
- najčešće u obliku betain hidroklorida

Ostale bilješke:

- u organizmu se stvara iz kolina